Hem - Logga in - Schema - Priser - Blogg - Limhamn - Coaching - Tjänster - Föreläsningar - Massage - Kontakt - Om Oss
ÅRETS TRÄNINGSRESOR FRIDHILLS OMSTARTSKURS


Välkommen till Fridhill - Din oas i vardagen!

Här blir träningen ett nöje, och du lämnar våra pass med ny energi och en skön känsla i kroppen och med en längtan efter nästa pass, och nästa, och nästa....
Så kom och upptäck din nya oas i vardagen - Fridhill! Jag hjälper dig MÅ BÄST - oavsett om det är träning, massage, kost, vikt eller stress du behöver hjälp med!

Tjänster
Låt mig hjälpa er att öka vinsten!
En vinnande organisation präglas av medarbetare som vill, kan och orkar utföra ett professionellt arbete.
Vår livsstil är mycket betydelsefull för hur vi mår och presterar. Ohälsa kan ofta upptäckas långt innan den påverkar ert företags produktion och effektivitet.
Vem ansvarar för friskvårdsarbetet på ert företag?
Låt oss göra det vi är proffs på, så får Ni mer tid till det ni är proffs på!
Hälsofrämjande som affärsstrategi.
Som arbetsgivare kan du tjäna mellan 3-7 kr för varje krona du satsar på hälsofrämjande insatser. Genom att optimera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
ökar ni frisknärvaron, minskar personalomsättningen
och får medarbetare som vill, kan och orkar utföra ett professionellt arbete!

Jag analyserar, planerar och genomför hälsofrämjande
insatser för er och era medarbetare.

Satsa på strategiskt hälsoarbete -
För att personer som mår bra, gör ett bra arbete!

Era medarbetares val av livsstil är givetvis den enskildes ansvar. Men genom att främja en hälsosam livsstil ökar ni vinsten, främjar trivseln och ökar frisknärvaron.
Alla vinner på strategiskt friskvårdsarbete!

Maten
Maten vi äter är kroppens och hjärnans energi, byggstenar och reservdunk. Ju hårdare man belastar sin kropp, desto viktigare är det att ladda med rätt kost. Tyvärr är det inte lika självklart i verkligheten. Medarbetare som äter osunt eller pendlar mellan olika dieter kan inte prestera på topp, vilket minskar ert företags produktivitet och vinst.

Motionen
Genom att motivera till fysisk aktivitet ökar ni medarbetarnas mentala och fysiska prestationsförmåga. Dessutom är motion stressreducerande och ökar kreativiteten och skärpan hos era medarbetare!
Visste du att 30 minuters lågintensiv fysisk aktivitet/dag minskar risken för framtid hjärt-, kärlsjukdom med 50%!

Stressen
Vid all stress produceras stresshormonet kortisol. Stora påslag av kortisol under lång tid kan bidra till att man utvecklar stress-relaterade sjukdomar, och bidrar även till övervikt, sämre minne, minskad energi och ökad risk för återkommade infektioner som leder till onödigt många sjukskrivningsdagar.

Strategiskt friskvårdsarbete över tid eller en enskild aktivitet på konferensen eller arbetsplatsträffen?
Alla aktiviteter går även att anpassa till elever åk 6-9

Föreläsningar
- Om sambandet mellan val av livsstil och prestation
- Om kost, motion, stress eller mental träning
- Om skiftarbete och dess påverkan på hälsan
- Om självförsvar (teori och praktiska övningar)

Kurser
- Lev Livet Lättare (med mat, motion och motivation)
- Självförsvar i vardagen eller på arbetet
- Stressa ner - Prestera mer!

Coaching
- Enskilda samtal för att motivera till en sund livsstil
- Personliga träningsprogram för ökad hälsa
- Enskilda samtal om stresshantering

Fysisk aktivitet på arbetsplatsen
- Pilates
- Yoga
- Styrkepass/gympa
- Avslappning
- Danspass

Hälsotävlingar
Er personal bildar lag med mellan 3-6 deltagare och anmäler sig till tävlingen.

Vi kommer ut till er och genomför tester som valts ut för att främja viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, rökstopp samt en hälsosam kost och aktiv stresshantering.

Under tävlingperioden som är minst 6 månader erbjuds personalen en mängd hälsofrämjande insatser, speciellt utrvalda för att motivera de som behöver det bäst.

Medarbetarna gör aktiva insatser för att förbättra sina testvärden.
- De som i startläget har mindre bra värden har störst möjlighet att hjälpa laget att vinna tävlingen

Vid tävlingsperioden slut görs testerna om. I detta test ingår samma saker som i starttestet och lagen får pluspoäng utifrån varje enskild individs förbättringar, minuspoäng för ev försämringar.

Resultatet presenteras för ert företag såväl gruppvis som total förbättring på ert företag. Enskilda resultat redovisas endast till den enskilda individen.

Ert företag anordnar prisutdelning till de vinnande lagen under festliga former. Ert företag väljer vilka priser ni vill ge till de vinnande lagen.

Alla vinner på en sund, aktiv och hälsosam livsstil!

Självförsvarslektion/Kurs

Alla borde kunna känna sig säkra på arbetet, på väg till och
från arbetet/Skolan samt på fritiden. Det borde vara en självklarhet,
men tyvärr är det inte så. Våldet är en del av vår vardag.

Våra kurser i självförsvar handlar både om att öka sin självkänsla och att lära sig ett effektivt självförsvar.
Kursen lär er hur man i första hand undviker att
hamna i en våldsam situation, i andra hand hur man
via kroppsspråk, samtal och attityd kan klara sig
undan om man hamnar i en våldsam situation och
hur man i sista hand agerar med hjälp av grepp, slag
distraktioner och annat fysiskt våld.

I kursen ingår även teori om lagstiftningen kring det som i dagligt tal kallas nödvärn och nöd. Vad får du göra?

Teknikerna i kursen är enkla att lära sig,
inga förkunskaper krävs.

Kursen är även lämplig för skolungdomar.

Medarbetare som mår bra, gör ett bra jobb!

Rättsgatan 11
275 39 Sjöbo
070-5780224
info@marieljung.se
www.marieljung.se